Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catalogació de Béns de Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: PU-226/MPE

Objectiu:

Els objectius del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet són:

a)- Donar a conèixer els grans capítols de la història, els primers assentaments, la formació i el creixement de la ciutat, a través d’un llegat global.

b)- Establir un catàleg de béns amb valor patrimonial, classificats en categories, èpoques i tipològica en ordre a la seva rellevància arquitectònica, urbanística, històrica, arqueològica i paleontològica o cultural.

c)- Establir una regulació per a l’adequada preservació, consolidació, millora, dinamització i gestió del patrimoni arquitectònic, paisatgístic, arqueològic i paleontològic de la ciutat.

d)- Establir les mesures de foment, ajut, vigilància i protecció de la legalitat urbanística necessàries per a l’adequada conservació dels béns amb valors patrimonials.

 

  • codi RPUC:  2022 / 077872 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data aprovació del Text Refós (TR): 30/01/2024.
  • Data publicació expedient (DOGC): 20/03/2024.
  • Data publicació normativa (DOGC): 20/03/2024.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: