Àrea de conservació i Rehabilitació a l'àmbit del carrer dels Pirineus entre els carrers del Bruc i Olot ( ACR-1 ).

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per la Junta de Govern Local en data 16 de desembre de 2014.

Àmbit: Carrer dels Pirineus entre els carrers del Bruc i Olot.

Proposta: L'objecte del present document és la delimitació d'un àrea de conservació i rehabilitació al carrer dels Pirineus entre els carrers del Bruc i Olot.

 

Dates de l'expedient:

Data aprovació definitiva:           

  • 16-12-2014 per la Junta de Govern Local.

Publicacions aprovació definitiva:

  • web municipal: 31-12-2014
  • Full informatiu: 09-01-2015
  • Tauler d'anuncis: 23-12-2014
  • BOPB: 31-12-2014

Documentació de l'expedient: