Àrea d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Energia

Antoni Suárez Pizarro

Grup municipal del PSC

Foto de Antoni Suárez Pizarro

Quart Tinent d'alcaldessa de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Energia.

President de l'empresa municipal Gramepark S.A.

Regidor del Districte V.

Membre del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

suarezpa-bdc@gramenet.cat

Álvaro Rodilla García

Grup municipal del PSC

Regidor d'Habitatge, Energia, Media Ambient i Protecció Animal.

Regidor del Districte V.

Correu electrònic: rodillaga-bdc@gramenet.cat