Àrea de Convivència, Civisme, Solidaritat i Cooperació

Bárbara Ferrer Escobar

Grup municipal del PSC

Foto de Bárbara Ferrer Escobar

Novena Tinenta d'alcaldia de l'Àrea de Convivència, Civisme, Solidaritat i Cooperació.

Regidora del Districte IV.

ferrereb-bdc@gramenet.cat