Alcaldia - Presidència

Núria Parlon Gil

Grup municipal del PSC

Alcaldessa

Correu electrònic: parlongn-bdc@gramenet.cat

Dades biogràfiques

María Cristina Vargas Soria

Grup municipal del PSC

Vuitena Tinenta d'alcaldessa de Polítiques de Participació, Acció Territorial i Igualtat.

Correu electrònic:

Salvador Tovar Funes

Grup municipal de Ciutadans

Regidor de Seguretat Ciutadana.

Regidor del Districte VI.

Correu electrònic: tovarfs-bdc@gramenet.cat

Comissionada

Comissionada de Relacions Ciutadanes: Petry Jiménez