Skip to main content

Contractes modificats

Darrera actualització: Juliol 2021

Font: Servei de contractació

Contractes modificats primer semestre 2021

LLISTAT

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ                       JGL / DECRET MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA
2018-SE-OH-022 Cte. Servei d'assegurança de vida i accidents del personal de l'Ajuntament i el Patronat de la Música (Lot 4) HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS SUPERIORES Y QUÍMICOS, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL (HNA) ABSORVEIX A PREVISIÓN DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS (PREMAAT) 15/04/2021 CANVI NOM DEL CONTRACTE PER LA FUSIÓ PER ABSORCIÓ DE PREMAAT (ABSORVIDA) PER HNA (ABSORVENT) 81.887,97 €
2020-OB-OS-07 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I LA FAÇANA PRINCIPAL DE L'ESCOLA MERCÈ RODOREDA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS,SL 27/04/2021 Acta de preus contradictoris nº 1 9.468,41 €
2019-SUB-OH-08 Subministrament i instal·lació de lluminàries LEDs al municipi ( Lot 2 ) ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. 15/06/2021 Acta de preus contradictoris nº 1                                                                       13.354,60 €