Contractes modificats

Darrera actualització: Gener 2022
Font: Servei de contractació

Contractes modificats segon semestre 2021

CONTRACTES MODIFICATS

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ                       JGL / DECRET MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA
2020-SUB-AM-21 Subministrament de carburant per a vehicles terrestres, mitjançant el pagament amb tarjeta magnètica de l'Acord Marc de la Generalitat. SOLRED S.A.  26/10/2021 Degut a l'increment dels preus del carburant ha implicat un augment de la despesa aprovada inicialment. 5.785,13 €
2020-SE-OH-16 Servei de manteniment de 53 equips multifunció i del seu subministrament Comercial Reprografica y Maquinaria de Oficina S.A. 27/07/2021 Com a conseqüència de la creació, reestructuració i ampliació de diversos equips hi ha la necessitat de subministrar nous equips multifunció. 7.717,95 €
2017-SE-OH-012 Serveis i sistemes de telecomunicacions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, desglossat en 4 lots. Lot 2  VODAFONE ESPAÑA SAU 21/12/2021 Ampliar l'import del contracte per que s'ha esgotat el pressupost màxim anual previst i cal fer front a les despeses del servei. 12.396,70 €
2017-SE-OH-020 Serveis de menjador social. GAUDIUM SERHS, SL 16/11/2021 Modificació del contracte de serveis de menjador social  per causes imprevisibles, per la situació d’emergència sanitària i social que ha provocat la COVID19. 134.439,26 €
2020-OB-OS-14 Urbanització C/ Baró i Mare de Déu dels Àngels COYNSA 2000 SL 14/12/2021 Aprovació Acta Preus Contradictoris nº 1 (9,93%). 21.191,71 €
2020-OB-OS-01 Urbanització C/ Sant Just, Mn Cinto i espai antic CEIP Sant Just CONTRUCCIONES FERTRES S.L. 21/12/2021 Aprovació Acta Preus Contradictoris nº 1 (4,27%). 25.203,71 €
2020-OB-OS-07 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I LA FAÇANA PRINCIPAL DE L'ESCOLA MERCÈ RODOREDA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS,SL 27/07/2021 Increment d'amidament de les obres (9,24%).                                                                         8.802,09 €
2021-OB-OS-07 Obres adequació a les normes de seguretat contra incendis de l'edifici de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Catalana de Seguretat i Comunicacions SL 21/12/2021 Aprovació Acta Preus Contradictoris nº 1 (6,02%). 15.332,77 €
2019-SE-O-01 Serveis postals Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA 21/12/2021 No hi havia saldo a les operacions comptables que es van preveure per fer front al pagament del servei. Això és degut a la situació imprevista de pandèmia que ha obligat a fer més trameses postals de les previstes. 65.000,00 €
2020-SE-OH-07 Servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable.  IDONIA NATUR, S.L. 20/12/2021 Millora de la neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics. Com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2d, durant el primer semestre de l’any 2022. 529.342,13 €
2020-SE-OH-07 Servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable.  IDONIA NATUR, S.L. 25/10/2021 Millora de la neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics. Com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2d per tal d’incloure 3 escoles bressols. 56.511,00 €
2020-SE-OH-07 Servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable.  IDONIA NATUR, S.L. 26/07/2021 Millora de la neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics. Com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2d per al període comprés entre l'1 de juliol al 30 de novembre de 2021. 329.104,13 €
2020-OB-O-02 Obres del projecte executiu de la fase 2 del centre de formació per a Grameimpuls al recinte de l'esperit Sant (tallers) CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA, SECLA, SA 30/11/2021 Introducció de noves unitats d’obres no incloses en el projecte. 139.715,55 €
2013-AE-003 Recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària.  CESPA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A. 25/10/2021 Millorar la neteja i altres aspectes relacionats com a mesura de prevenció i contenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2. 953.963,29 €
2019-OB-OH-05 Obres del projecte executiu de remodelació del Passeig Salzereda- Fase II (entre el Cr. Pompeu Fabra i el Cr. Jacint Verdaguer) COPISA CONSTUCTORA PIRENAICA S.A 21/09/2021 Increment número d'unitats d'obres realment executades. 100.041,02 €
2016-SE-OH-004 Serveis de manteniment dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l’Ajuntament . TK Elevadores, SLU 21/07/2021 Incorporar dos nous elements mecànics previstos posar en marxa l’1 de maig del 2022 al carrer Bruch entre els carrers Valentí i Escales i carrer Mas Marí.  4.550,32 €
2020-OB-O-02 Obres projecte executiu de la fase 2 del centre de formació per a Grameimpuls al recinte de l'Esperit Sant (tallers) CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA, SECLA, SA 06/07/2021 Augment del volum d’obra ha executar i per tant l'ampliació del termini d’execució de les obres de dos mesos. 206.662,13 €

Contractes modificats primer semestre 2021

LLISTAT

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ                       JGL / DECRET MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA
2018-SE-OH-022 Cte. Servei d'assegurança de vida i accidents del personal de l'Ajuntament i el Patronat de la Música (Lot 4) HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS SUPERIORES Y QUÍMICOS, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL (HNA) ABSORVEIX A PREVISIÓN DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS (PREMAAT) 15/04/2021 CANVI NOM DEL CONTRACTE PER LA FUSIÓ PER ABSORCIÓ DE PREMAAT (ABSORVIDA) PER HNA (ABSORVENT) 81.887,97 €
2020-OB-OS-07 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I LA FAÇANA PRINCIPAL DE L'ESCOLA MERCÈ RODOREDA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS,SL 27/04/2021 Acta de preus contradictoris nº 1 9.468,41 €
2019-SUB-OH-08 Subministrament i instal·lació de lluminàries LEDs al municipi ( Lot 2 ) ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. 15/06/2021 Acta de preus contradictoris nº 1                                                                       13.354,60 €