Drogues i addiccions

Foto noia asseguda al terra

El Pla Municipal sobre Drogues agrupa i coordina des de 1990 totes les activitats realitzades per l’Ajuntament relacionades amb la prevenció i l’atenció de problemes vinculats amb les drogues.

Disposa de personal i activitats pròpies, i part del programa compta amb un conveni amb l’associació Asaupam, entitat de la ciutat especialitzada en aquest àmbit.

L’any 2014, el Pla Municipal sobre Drogues de Santa Coloma de Gramenet va rebre el tercer premi a les bones pràctiques en l’àmbit local, en la modalitat Estratègies i plans d’intervenció, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Intervencions

Prevenció

 • Al centre educatiu, al voltant del tabac, l’alcohol o el cànnabis realitzats, gestionats pel PAECC.
 • Finalitat: oferir eines a l’alumnat per poder decidir d’una manera responsable envers les drogues, i potenciar els factors de protecció.
 • Tallers per formar joves en educació entre parells i promoure activitats preventives entre iguals.
 • Finalitat: facilitar la implicació del jovent en la prevenció sobre drogues i millorar la prevenció amb metodologies horitzontals.
 • Atenció i informació sobre drogues a les famílies i altres persones interessades –pel propi consum o el d’altres.
 • Finalitat: donar eines preventives i pautes educatives sobre les drogues.
 • Assessoria i suport sobre abordatges preventius des de diferents àmbits i distribució de material educatiu i didàctic.
 • Finalitat: millorar l’atenció professional i tècnica relacionada amb les drogues.

Reducció de riscos amb en persones consumidores

 • Treball educatiu de proximitat als espais de reunió i consum del jovent.
 • Finalitat: Reduir els riscos associats a les drogues relacionats amb el consum, la venda i les conductes associades, i promoure un lleure constructiu.
 • Programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa per tinença o consum en llocs públics per a menors d’edat i tractament a adults sancionats.
 • Finalitat: Fer un treball preventiu socioeducatiu sobre drogues, i fer detecció precoç de menors en situació de risc per fer-hi una intervenció.
 • Taules informatives a espais de festa amb informació sobre drogues i reducció de riscos, i repartiment de materials a establiments d’oci nocturn.
 • Finalitat: reduir els riscos associats a les drogues en zones on són més freqüents els usos problemàtics.

Reducció de danys amb persones drogodependents

 • Dispensació de xeringues a zones calentes i de preservatius, i recollida d’usades.
 • Finalitat: Reduir els riscos d’infecció i reinfecció del VIH, hepatitis i altres, en persones injectores i altres que usen aquells espais.
 • Gestió de l’accés de les farmàcies als kits de punció higiènica i dels contenidors per a la recollida de les xeringues usades.
 • Finalitat: Reduir en persones injectores els riscos d’infecció i reinfecció del VIH i altres infeccions, i reduir problemes orgànics associats a la punció.
 • Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal Serveis Personals de Badalona per la gestió i implementació del programa de tractament de metadona al Bus Intermunicipal de la Metadona i a oficines de farmàcia de Santa Coloma de Gramenet.
 • Finalitat: Facilitar el programa de manera normalitzada a la ciutat i evitar o reduir l’ús de drogues il·legals i l’ús de la via injectada per al consum.

Normalització social

 • Activitats de normalització social i educatives amb persones drogodependents.
 • Finalitat: Afavorir la incorporació social,  fomentar hàbits saludables i impulsar l’autonomia i l’autoorganització, i oferir a persones drogodependents una alternativa constructiva a la presència a una zona calenta.
 • Seguiment socioeducatiu de familiars (mares, pares, parelles, etc.) de persones drogodependents.
 • Finalitat: Potenciar processos de cura i protecció de l’espai familiar, fer mediació en cas de conflicte, i potenciar un entorn el més saludable possible.
 • Activitats ocupacionals adaptades a la situació de persones drogodependents de millora de l’espai públic.
 • Finalitat: Oferir una alternativa constructiva a conductes de risc, millorar l’espai públic i donar una imatge positiva de les persones drogodependents.
 • Treball educatiu a punts calents amb persones drogodependents en paral·lel a un de sensibilització i mediació amb equipaments i establiments de la zona.
 • Finalitat: Contenir, prevenir, fer mediació o pal·liar conflictes, entre el grup de persones drogodependents i entre aquest i la resta de la comunitat.
 • Seguiment socioeducatiu de persones drogodependents a diferents espais.
 • Finalitat: Acompanyar processos de normalització social i fomentar millores en l’autonomia de les persones drogodependents.

Informació i tractament

 • Hores concertades al tel. 93 392 74 11 o pladrogues@gramenet.cat
 • Avinguda Sanatori, 13 (al costat de la plaça Salvador Dalí)

1r i 3r dijous de cada mes de 18.30 a 20.00 h o pladrogues@gramenet.cat
Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
Sant Jeroni, 1

Prevenció per una drogodependència

Per rebre’n tractament es pot acudir a qualsevol centre d’atenció primària de salut (CAP) o farmàcia.

Per rebre’n tractament es pot acudir a qualsevol CAP, on es disposa de personal especialitzat en alcoholisme. Es pot demanar hora en aquesta pàgina web: Institut Català de la Salut - Programació de visites

El centre especialitzat de la Xarxa d’atenció a les drogodependències és:

CAS Santa Coloma
Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar - Recinte Torribera (Edifici central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)


Aquesta associació de la ciutat també atén persones amb problemàtica d’alcoholisme:

Associació d’alcohòlics rehabilitats Santa Coloma
Francisco Viñas, 17 (Santa Coloma de Gramenet), tel. 93 386 46 46


Les persones alcohòliques de Santa Coloma també es poden dirigir a aquest centre de tractament de Barcelona:

Unitat d'Alcoholisme de Barcelona
Acàcies, 27-31 (Barcelona), tel. 93 340 55 08

Per rebre’n tractament es pot acudir a qualsevol CAP. Es pot demanar hora en aquesta pàgina web: Institut Català de la Salut - Programació de visites

Les persones drogodependents de Santa Coloma també es poden dirigir al centre de referència de la Xarxa d’atenció a les drogodependències:

CAS Santa Coloma
Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar - Recinte Torribera (Edifici central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)


Per rebre un tractament especialitzat per a adolescents i joves menors d'edat:

Centre Spott
Sant Honorat, 5 (Barcelona), tel. 93 402 28 80