Expedients Urbanístics en Tràmit

Data actualització: 13/08/2021


Aquesta plana conté una relació dels expedients urbanístics (plans, modificacions de PGM, expedients de gestió, estudis de detall, convenis urbanístics i altres) que estan en tramitació o en redacció.

Consultar aquí els EXPEDIENTS URBANÍSTICS EN TRÀMIT a la ciutat: