L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va encarregar la gestió de les unitats mòbils de tracció a Gramepark en el Ple de l'Ajuntament del 27 de febrer de 1989.

D'aquesta manera s'inicia una estreta col·laboració amb la Policia Local d'aquesta ciutat pel que fa al servei municipal de retirada de vehicles per infracció a la via pública.

Durant aquests anys, aquest servei als ciutadans ha fet que la fluïdesa i la seguretat vial a Santa Coloma de Gramenet milloressin de forma evident.

A banda de les tasques pròpies de les grues municipals, també es fan feines de suport a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Ordenança Reguladora de la taxa per immobilització i retirada de vehicles a la via pública i tinença en el dipòsit municipal.

  • Ordenança Fiscal numero 11

Publicada a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.