L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va encarregar la gestió de les unitats mòbils de tracció a Gramepark en el Ple de l'Ajuntament del 27 de febrer de 1989.

D'aquesta manera s'inicia una estreta col·laboració amb la Policia Local d'aquesta ciutat pel que fa al servei municipal de retirada de vehicles per infracció a la via pública.

Durant aquests anys, aquest servei als ciutadans ha fet que la fluïdesa i la seguretat vial a Santa Coloma de Gramenet milloressin de forma evident.

A banda de les tasques pròpies de les grues municipals, també es fan feines de suport a actes culturals, a Expocoloma, a voltes ciclistes, a mercats, etc., cosa que facilita l'aparcament a la nostra ciutat.

Ordenança núm. 12

Ordenança núm. 12

Reguladora de la taxa per immobilització i retirada de vehicles a la via pública i tinença en el dipòsit municipal.

 

A. RETIRADA DE VEHICLES

Retirada de bicicletes de la via pública

9,06€

Retirada de ciclomotors de la via pública      

32,00€

Retirada de motocicletes, tricicles i anàlegs

48,00€

Retirada de turismes i camions, furgonetes i altres vehicles de categoria anàloga, fins a 1.000 kg

136,00€

Retirada de camions, furgonetes i altres vehicles de categoria anàloga fins a 3.500 kg

194,00€

Retirada de tota classe de vehicles amb tonatge superior a 3.500 kg

458,00€

Vehicles en mal estat i abandonats

136,00€

B. COL·LOCACIÓ DE CEPS

52,00€

 

C. DIPÒSIT MUNICIPAL

 Després de l’entrada del vehicle al dipòsit, es disposa d'un període de carència de vint-i-quatre hores per a la seva retirada, passat aquest període les tarifes per dipòsit seran les següents:

 

a)  Permanència en dipòsits de vehicles de tracció mecànica:

     Primer dia

38,00€

     Dies successius

19,00€

b) Permanència en dipòsits de motocicletes i ciclomotors amb sidecar o sense, abandonats i dipositats voluntàriament pels propietaris:

     Primer dia

22,00€

     Dies successius

7,69€

c) Bicicletes i carretons:

     Primer dia

7,69€

     Dies successius

1,88€

d) Efectes diversos per dia i m3 de volum:

Quan l’espai ocupat no passi d’1 m3

6,00€

Quan l’espai ocupat passi d’1 m3

9,00€