Instal·lació de nous parquímetres en la ciutat.

La zona d’estacionament regulat (zona blava) romandrà fora de servei durant els dies 3 i 4 de juny.

Durant els dies 3,4,5 i 6 s’executarà la instal·lació de nous parquímetres que compten amb panell solar i altres millores tècniques que milloraran la seva eficiència i sostenibilitat d’aquests per tal de donar un bon servei al ciutadà.

Els nous parquímetres s’activaran a partir del dia 7 de juny a les 9 hores del matí. 


Imatge Zona Blava davant antic jutjat (entorn passeig Salzereda)

Avís

Des de dilluns 19 d'abril reactivada la Zona Blava de l'entorn del passeig Salzereda

A partir d'aquest dilluns 19 d'abril es reactivarà l'estacionament regulat de l'entorn del passeig Salzereda després de la finalització de les obres realitzades en els últims mesos en aquest espai. Els carrers que tornaran a disposar de zona blava són Lluis Companys 41-43, Baró 2-4, 10 i antic Jutjat, passeig Salzereda 19-23, i els trams del passeig Llorenç Serra compresos entre els números 27-39 i 38-64. En total 46 places d'estacionament que tornaran a ser de pagament.

Zona Blava

El Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va encarregar la gestió dels aparcaments amb regulació horària a Gramepark el 29 de juny de 1992. El 5 d'octubre del mateix any començà a funcionar aquests tipus d'estacionament, amb un total de 385 places i 28 màquines. El 16 de gener de 1996, la Comissió Municipal de Govern va aprovar reduir a 297 el nombre de places d'aparcament amb regulació horària, segons un acord previ amb el Consell Municipal d'Ordenació Viària; un organisme format per representants de veïns, comerciants i industrials d'una banda i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de l'altra.

 En l'actualitat es troben en funcionament 25 màquines amb un total de 250 places (xifres que van variant en necessitat de les gestions i disposició a via pública de la ciutat (obres, necessitat de places REM, càrrega i descàrrega, etc.) distribuïdes de la manera següent:

L'horari ordinari dels aparcaments amb regulació horària és de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Els diumenges i festius el servei està fora de servei, així com a l’agost. Les tarifes es regeixen actualment per l’ordenança fiscal núm. 17: Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en determinades zones de les vies públiques municipals (publicada a la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet). 

El temps màxim d'estacionament podrà ser superat quan s’incloguin períodes exempts de pagament. 

Una vegada s'hagi completat el temps màxim d'estacionament, el vehicle haurà d'abandonar la zona forçosament, sota pena de sanció administrativa. 

La sanció que s'apliqui, podrà anul·lar-se mitjançant el pagament d'un tiquet d'anul·lació de 5,00 € ,dintre de les 24 hores següents de l’hora de la denúncia.

Tots els vehicles que es trobin estacionats a les àrees senyalitzades d'estacionament vigilat, sense el tiquet de control horari, o que el temps d'estacionament superi com a mínim una hora el temps marcat a l'esmentat tiquet, podran ser retirats pels serveis de la grua municipal.

Si voleu formular al·legacions, i presentar proves, també podeu fer-ho en el termini de 15 dies hàbils, mitjançant un escrit que podeu presentar al Registre General de l'Ajuntament (plaça de la Vila, s/n), en el qual heu d'indicar la data i el número de la denúncia, la matrícula del vehicle i el número de l'agent denunciant.

Actualment, s’ha activat a la nostra ciutat el pagament i la gestió de l’estacionament regulat mitjançant l’aplicació AMBaparcament,  servei inserit en els municipis de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i L’Hospitalet de Llobregat, amb previsió d’ampliar-se a altres municipis.

El telèfon d’atenció a l’usuari de l’AMB informació és el següent: 93 033 33 33.

Si voleu més informació, us podeu dirigir a http://aparcament.amb.cat/app/

L’horari d’atenció a l’usuari en Santa Coloma de Gramenet és des de les 08.00 hores fins a les 20.00 hores, en el telèfon 93 466 13 42, telèfon indicat en els parquímetres de la ciutat.