Els i les joves que finalitzen l’etapa d’escolarització obligatòria es plantegen tot un seguit de dubtes i interrogants sobre quins estudis realitzaran el proper curs. A l’hora de prendre una decisió és important comptar amb el recolzament  i acompanyament dels pares i mares.

L’Ajuntament,  amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza la xerrada “Orienta’t en família”, que mitjançant una metodologia dinàmica i participativa informarà sobre el sistema educatiu actual i facilitarà eines als pares i mares per abordar juntament amb els seus fills i filles aquest període de transició educativa.