Tant si el que volem és donar d’alta un nou servei, com si volem sol·licitar una portabilitat (canvi de companyia conservant la numeració associada als serveis), el més important és revisar que tota la informació que ens faciliten telefònica o presencialment la tinguem per escrit i així puguem reflexionar si realment és el que volem.

A tenir en compte:

-        A la informació que ens han de donar abans de contractar haurem de mirar que com a mínim s’hagi inclòs el preu final (impostos inclosos), existència de promocions i durada, existència de període de permanència, penalitzacions que se’n derivin i característiques dels serveis contractats.

-        Un cop contractat tindrem dret a demanar la nostra còpia del contracte.

-        No oblidem que si el contracte s’ha realitzat fora d’establiment (internet, telefònicament, a domicili,...) disposem de 14  per exercir el dret a desistiment  del nostre contracte ( enllaç punt 5).

-        Bona part dels contractes de serveis de telecomunicacions inclouen una clàusula que permet a la companyia modificar el preu o condicions del servei contractat, notificant-ho per escrit amb una antelació mínima d’un mes, i permetent la baixa o portabilitat dels serveis afectats sense cap cost (en el cas d’existir compromisos de permanència aquests no es podrien aplicar). Si el contracte no recull aquesta possibilitat, o no rebem la notificació en el termini establert, podem presentar una reclamació.

-        Les portabilitats es sol·liciten a l’operador de destí però en el cas d’existir algun servei que no s’activarà amb la nova companyia no oblidem donar-lo de baixa amb l’antic operador (aquest tràmit no el realitzarà la nova companyia per molt que ens diguin que es així).

-        Podem tenir associades al nostre contracte penalitzacions per incompliment de compromisos de permanència que no només afecta a l’acceptació d’ofertes i promocions del preu dels serveis, si no que pot estar vinculat a la gratuïtat de la instal·lació de serveis, o a l’adquisició de terminals. Sempre hauran de ser informades i hauran de ser proporcionals al període restant de permanència.

-        Tenim dret a demanar la baixa dels nostres serveis però no podem oblidar que això implica la pèrdua de la numeració que tingui associada i que llavors ens podran aplicar les penalitzacions que constin al nostre contracte. 

-        Hi ha numeracions que no estan incloses en les tarifes i que per tant, cal abonar a part la trucada o el missatge que fem, en alguns casos són d’un cost molt elevat. Per exemple les numeracions iniciades en 902, cal tenir especial cura amb les numeracions iniciades en 905, 907, 908, 803, 805, 806 i 807 i els SMS premium que comencen en 2, 3, 79 o 99.

-        La navegació a través del terminal ens pot donar sorpreses, ja que de forma inconscient en poden donar d’alta en serveis a tercers (subscripcions a altres empreses externes que es cobren a la nostra factura de telefonia), subscripcions, compres, etc.