Recreació en 360 graus del projecte núm. 2 per a la reforma del passeig de la Salzereda a Santa Coloma de Gramenet


Projecte de passeig i parc al costat dels edificis

Aquest model és més “conservador” en el sentit que es manté a grans trets l’actual estructura, deixant la circulació de vehicles en el mateix lloc que ara i remodelant la zona del passeig existent.

Descarrega arxiu d'alta resolució en pdf (4 Mb)

I què passa en el model 2 amb...

El Model 2 no permet una connexió directa amb el parc fluvial, però deixala zona de parc i passeig més al servei del barri, encara que no de manera contínua sinó que interromput pel pas dels carrers Els jocs infantils queden al parc i el passeig a la vorera de les cases
El Model 2, en ser més “conservador”, té un cost d’execució previsiblement inferior, però cal estudiar-ho
 
... les voreres?

La vorera de prop de les cases queda amb la seva amplada actual, és a dir 20  metres. Dins d’aquest espai es contemplaria, començant per la façana: pas de vianants i ús comercial, espai lliure de mobiliari i obstacles per si es produeixen emergències, i tot seguit la zona destinada a parc i passeig.

... els arbres?

La majoria dels falsos pebrers que es troben en bon estat podrien ser conservats,  uns 33 arbres.

... els parcs infantils?

En tots dos models s’assegura la instal·lació de parcs infantils; l’única diferència depèn de si la zona de parc es fa a la vora del riu, com és el cas del model 1, o si  es fa a la vora de les façanes, com és el cas del model 2.

... el desnivell (actuals esglaons)?

El Model 2 manté el desnivell en la situació actual, entre el passeig i la calçada, que s’haurà de resoldre amb graons i rampes. En alguns punts el manteniment  dels falsos pebrers pot fer que continuï la dificultat per sortir dels cotxes aparcats. L’accessibilitat quedarà garantida en ambdós models.
 
... la calçada?

La calçada es manté en la seva situació actual.

... les terrasses?

En qualsevol de les dues opcions es preveu un treball consensuat amb el sector de la restauració. L’objectiu és dinamitzar i modernitzar l’activitat gastronòmica. Es cercarà la definició d’una normativa que reguli les terrasses del Passeig com una zona singular (en base a la normativa en vigor). Aquest fet es traduirà a la pràctica en què l’Ajuntament desenvoluparà un pla de mesures de formació i ajuts per fomentar la renovació de les terrasses del passeig de la Salzereda per tal que esdevinguin un espai de qualitat, i que alhora es puguin conciliar els interessos de l’activitat econòmica i el dret al descans del veïnat.

... el vial de serveis?

Aquesta proposta no contempla vial de serveis, sinó l’habilitació de zones de càrrega i descàrrega. Aquestes zones s’integren a les bandes d’aparcament amb un desnivell respecte al passeig que s’hauria de salvar amb graons i rampes. Aquest desnivell fa més complicats els guals. S’hauria d’estudiar.

... els aparcaments?

En el model 2 les places d’aparcament passarien de les 154 actuals a unes 145.

... l’accessibilitat?

Quedarà garantida en ambdós models.

... les clavegueres?

En ambdós casos el clavegueram serà reformat.