El Pompeu Lab neix amb la vocació de constituir una “casa de la participació”, un nou espai on a través de les noves tècniques participatives, de la innovació i de la implicació ciutadana es dugui a terme un exercici continuat de corresponsabilització per al progrés de Santa Coloma de Gramenet.

El Pompeu Lab ha de ser un laboratori d’idees ciutadanes impulsat per l’acció proactiva de la mateixa ciutadania. Cada ciutadà i ciutadana té una aportació vàlida a fer per a la ciutat des del seu àmbit, des de les seves competències, i des de la seva voluntat per posar en comú talent personal i col·lectiu al benefici de tota la ciutadania.

Per això, el Pompeu Lab neix amb la voluntat d’esdevenir un espai de convivència i posada en comú, a través de la innovació i utilitzant les noves tecnologies per empoderar la ciutadania, fomentar els valors del treball en equip, la solidaritat i la pròpia idiosincràsia de Santa Coloma.

Objectius

La posada en marxa d’aquest nou espai participatiu de la ciutat respon als objectius següents:

  • Establir d’un espai de cocreació i de reflexió ciutadana, l’acció de les quals reverteixi en el bé comú de la ciutat.
  • Empoderar els ciutadans i ciutadanes a través de les noves tècniques i metodologies per tal d’augmentar el seu nivell d’implicació amb la ciutat.
  • Obrir la participació als sectors més allunyats del dia a dia de les polítiques de ciutat.
  • Contribuir a la superació de l’escletxa digital, amb continguts específics adaptats a les diferents etapes de la vida.
  • Educar a través del Making Lab i el manual thinking, les noves tecnologies i les millors tècniques disponibles.
  • Socialitzar els instruments de creació des del foment del treball en equip.
  • Contribuir al debat sobre les qüestions quotidianes de la vida de la ciutat amb vocació de recerca col·lectiva de millores.
  • Creació d’un espai veïnal de trobada i suport a entitats d’interès general.
  • Ús de tècniques d’innovació aplicades al debat i a la participació.

Documentació:

Lista de archivos
Nombre del fichero Información Modificación
icon AFPompeuLab_folleto03_pre.pdf 6 MB 04.09.2018 09:55
icon Annexos al reglament d'ús del Pompeu Lab

633 KB 15.06.2018 14:41
icon Programacio_PompeuLab_1r_trimestre_2019.pdf 3 MB 09.01.2019 13:47
icon Proposta de projecte de gestió del Pompeu Lab

1 MB 15.06.2018 14:41
icon Reglament d'ús del Pompeu Lab

297 KB 15.06.2018 14:41