Banner

c/ Pompeu Fabra, 22

Telèfon: 93 499 82 91

(Consergeria: Tardes de 16 a 20h30h)

Informació general i reserva de sales

Formulari de petició

Servei de Participació Ciutadana

Tel. 93 462 40 57

part.ciutadana@gramenet.cat

Web


BUSCA’NS A LES XARXES: (Twitter, Instagram, Facebook)


*L’espai Pompeu Lab és de lliure accés. Tot i així és necessari enregistrar-se a l’entrada per poder fer ús dels diferents equipaments i tecnologia. La Direcció es reserva el dret de permetre l’ús de les instal·lacions per activitats o esdeveniments que no compleixin amb els objectius de l’equipament. El reglament del centre ha de ser respectat per tots els usuaris i usuàries i pot ser consultat a la web Pompeu Lab o en el mateix centre. Els i les visitants del centre tenen dret a expressar la seva voluntat de rebre informació sobre les activitats del Pompeu Lab a través de la corresponent fitxa de registre. El tractament de les dades per part de l’Ajuntament serà conforme a les lleis i es trobarà especificat tant en el registre d’entrada com en les diferents fitxes de participació.