Dades d'interés

Dades importants que cal saber sobre aquest projecte:

Aprovat per unanimitat

Aquest PERI va ser aprovat POR UNANIMITAT en el Ple municipal de 1999. Projecte que ja contemplava llavors construir un edifici de 12 plantes en l'encreuament de l'ampliació del nou tram del passeig de Mn. Jaume Gordi. Es tracta d'un PERI PRIVAT, i per tant, mai ha estat un PERI en sòl públic

Sobre els metres quadrats

El sostre actual dels edificis previstos és el mateix de l'any 1999. El  2014 es va reduir en més de 28.000 m2 el sostre previst en planta subterrània.

Iniciativa privada

 L'any 2004 va ser impulsat PER LA INICIATIVA PRIVADA.

 La defunció del promotor (Francisco Ortega) i la crisi econòmica van paralitzar les obres.

Solució per a les famílies afectades

En el projecte de reparcel·lació aprovat es relacionen les 12 famílies que tenen dret de reallotjament i que totes les que han mostrat interès estan en els seus nous habitatges, la majoria d'elles en una promoció de propietat municipal.

Hi ha dues persones que viuen en l'àmbit de l'PERI en règim de lloguer i que el govern municipal s'ha compromès a no enderrocar les seves cases perquè segueixin residint en elles.

Canvi modalitat de la gestió

L'Ajuntament finalment va canviar la modalitat de gestió del projecte per així reactivar la seva execució i acabar amb la degradació contínua i molesta d'aquesta zona de la ciutat.

No hi ha centre comercial

NO ES CONSTRUIRÀ UN CENTRE COMERCIAL, sinó que hi haurà locals en la planta baixa d'ús comercial.

Antiga Escola Manent

L'Ajuntament ha aprovat un conveni amb la propietat de la finca per adquirir-la i destinar-la a equipament públic.

Més espai públic

Espais i equipaments que són de titularitat privada passaran a ser de titularitat pública (el nou tram del passeig de Mn. Jaume Gordi, una nova plaça pública de 1.280 m2) així com més habitatges públics i uns altres de promoció privada.

Informació als partits polítics

 Els grups de l'oposició han estat perfectament informats de la reactivació d'aquest projecte. N’és la prova el fet que algun grup hi va presentar al·legacions, ja que tots formen part del Ple municipal  i, en qualitat d'observadors, estan presents en la Junta Local de Govern i les meses de contractació.

Primer, les persones

El govern municipal no HA ESPECULAT amb aquest PERI PRIVAT; tot el contrari. El que ha fet el govern municipal és preocupar-se i aconseguir que a les persones afectades no se les deixi sense habitatge.

Per l'interés general

Davant la paralització de les obres i la impossibilitat dels propietaris de dur a terme l'execució de el Pla, l'equip municipal de govern ha hagut de liderar el projecte per evitar que la zona continuï degradant-se i seguim treballant per aconseguir-ho.

El novembre de 2019 es van aprovar els projectes d'obres per enderrocar edificis de la zona.