Patrimoni

El Patrimoni és un dels signes més sòlids d’identitat d’una col·lectivitat, de manera que es converteix en un aspecte de referència a l’hora de conèixer el desenvolupament cultural, econòmic i urbanístic d’una ciutat.

La modificació del Pla especial de protecció del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet neix de la voluntat d’adaptar el Pla vigent als nous reptes del segle XXI, en concordança amb els objectius de desenvolupamet sostenible, l’Agenda Urbana espanyola i l’Agenda Urbana colomenca.

Un catàleg és la màxima figura conferida per la llei per tal de preservar els elements que conformen el patrimoni d’un municipi. El Pla vigent es modifica quantitativament, incrementant el total de béns protegits; territorialment, augmentant els béns protegits a la totalitat dels districtes de la ciutat; en clau de gènere. incorporant l’obra de dones artistes i arquitectes; específicament, augmentant el nombre d’edificis protegits dels dos arquitectes més rellevants per l’urbanisme i l’arquitectura de Santa Coloma, Josep Alemany i Juvé i Xavier Valls i Bauzà; i temporalment, incrementant el nombre
de béns protegits representatius de les diferents etapes de creixement de la ciutat: els primers pobladors del territori colomenc (neolític a segle X), l’imponent llegat de l’Edat Mitjana (segles XI a XV), el creixement agrícola (segles XVI a XVIII), el procés de canvi: convivència entre l’agricultura i l’inici de la industrialització (segle XIX a 1909), el creixement a través d’eixamples menors (1910 a 1939), els nous barris fruït de l’explosió demogràfica (1940 a 1975), la millora dels barris de la Santa Coloma democràtica, la regeneració urbana i la connexió amb el medi natural (1976 a 2022).