Consell de la Gent Gran

Logo del Consell de la Gent Gran
Foto de l'alcaldessa Núria Parlon amb les persones que integren el Consell de la Gent Gran