Modificació puntual del PGM per a la concreció de nous equipaments a l'entorn de la Plaça del Besòs.

codi Municipal: PU-195/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 22/03/2016
  • Data publicació expedient (DOGC): 07/04/2016
  • Data publicació normativa (DOGC): 07/04/2016
DOCUMENTACIÓ: