Modificació puntual del PGM a l'àmbit del polígon d'expropiació número 17 del PE dels barris del sector Singuerlín.

codi Municipal: PU-194/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 30/01/2017
  • Data publicació expedient (DOGC): 03/04/2017
  • Data publicació normativa (DOGC): 03/04/2017
DOCUMENTACIÓ: