Modificació puntual del PGM a l'àmbit del PERI de Santa Coloma Vella II per a l'ajust d'alineacions de la Plaça de la Vila cantonada amb el carrer del Pedró.

codi Municipal: PU-190/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 17/10/2014
  • Data publicació expedient (DOGC): 12/12/2014
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/12/2014
DOCUMENTACIÓ: