Modificació puntual del PGM per a la modificació de Zones Verdes i delimitació de 2 sectors en sòl urbà no consolidat.

codi Municipal: PU-162a/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 13/03/2009
  • Data publicació expedient (DOGC): 30/03/2009
  • Data publicació normativa (DOGC): 30/03/2009
DOCUMENTACIÓ: