Modificació puntual del PGM a l'illa delimitada pels carrers Santa Rosa, Sant Joaquim, Lluís Companys i av. Francesc Macià.

codi Municipal: PU-147/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 08/02/2008
  • Data publicació expedient (DOGC): 18/06/2008
  • Data publicació normativa (DOGC): 18/06/2008
DOCUMENTACIÓ: