Modificació puntual del PGM a l'àmbit del parc de Can Zam

codi Municipal: PU-082/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 07/11/2000
  • Data publicació expedient (DOGC): 13/02/2001
  • Data publicació normativa (DOGC): 13/02/2001
DOCUMENTACIÓ: