Modificació del PMU per a la Regulació dels Eixos Comercials i Usos de Santa Coloma de Gramenet, per a la regulació dels establiments de preparació i/o venda d’aliments

codi Municipal: PU-230/MPM

Objecte: La intervenció en l’ordenació de les activitats comercials, de serveis, d’hostaleria i restauració i altres activitats econòmiques, es realitza mitjançant el Pla de millora urbana (PMU) per a la regulació dels eixos comercials i usos de Santa Coloma de Gramenet, que estableix les condicions de compatibilitat de cadascun dels usos en les diferents zones o perímetres en els que s’ha dividit el municipi. Per aquest motiu, es proposa la seva modificació, per tal d’ampliar-ne la tipologia d’usos amb la nova regulació dels establiments amb cuines industrials i/o compartides.

  • codi RPUC: 2023 / 079739 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 13/03/2023
  • Data publicació (DOGC): 17/05/2023.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: