Modificació puntual de la normativa del PP del polígon del Bosc Llarg i les Canyes.

codi Municipal: PU-208/MPP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 03/05/2019
  • Data publicació expedient (DOGC): 28/05/2019
  • Data publicació normativa (DOGC): 28/05/2019
DOCUMENTACIÓ: