Pla de Millora urbana per a la regulació dels usos comercials de Santa Coloma de Gramenet.

codi Municipal: PU-175/PM

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació condicionada a TR: 27/01/2011
  • Data conformitat del Text Refós (TR): 12/05/2011
  • Data publicació expedient (DOGC): 08/09/2011

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: