Pla Especial de Reforma Interior (PERI) dels Barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí.

codi Municipal: PU-021/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació condicionada a TR: 15/11/1989
  • Data conformitat del Text Refós (TR): 07/03/1990
  • Data publicació expedient (DOGC): 23/04/1990
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: