El Consell municipal de Serveis Socials constitueix el principal espai per a la participació ciutadana entorn a les polítiques municipals en favor del benestar, la inclusió i la cohesió socials.

Es tracta d’un model de participació cívica amb el que es pretén implicar a la ciutadania en el sistema de serveis socials, tant a l’hora d’identificar necessitats ciutadanes com en la gestió dels serveis.

S’hi intercanvien informacions, es debat i es recullen propostes entre totes les persones que participen al Consell com a vocals o representants de: l’Ajuntament, les entitats, administracions o organismes, associacions de veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes a títol individual...

El Consell disposa de diverses Taules sectorials, d’acord amb les línies de treball i prioritats establertes. Aquestes Taules es configuren amb representants del Plenari del Consell, personal tècnic municipal, entitats i/o institucions especialitzades, i altres persones expertes.

Per a més informació

Oficina tècnica Pla Local per la Inclusió Social
Àrea d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00 Ext. 3016/2124
cmss.secretaria@gramenet.cat