Document PLS en Power Point

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet compta des de 2004 amb una eina per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del municipi.

El Pla local per la inclusió social és una estratègia (pla), a nivell de ciutat (local) per detectar, intervenir i preveure situacions de vulnerabilitat que es donin o es puguin donar a la ciutat (d’inclusió social).

Per fer-ho possible, es promouen mesures per a la inclusió i la cohesió social mitjançant un model d'intervenció en xarxa, en el que es treballa de manera transversal (administracions, entitats i empresariat), integral (tocant alhora tots els temes que afecten les persones) i participada (comptant amb les opinions i l’experiència de tothom).

Per a més informació

Oficina tècnica Pla Local per la Inclusió Social
Àrea d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00 Ext. 3016/2124
observatoriexclusio@gramenet.cat