Els marges del riu Besòs són avui en dia un espai de canyissos, aiguamolls, prats fluvials que han afavorit la presència continuada d’espècies d’aus que fa uns anys no es veien. Són també un espai de lleure per als visitants i dins el terme de la ciutat disposa de 12 kilòmetres de carril bici que la comuniquen amb Montcada i Reixac i Sant Adrià del Besòs.

Un exemple de recuperació social i ambiental d’un espai natural

Més de 750.000 persones utilitzen cada any les instal·lacions del Parc Fluvial en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

El Projecte de Recuperació del Tram Final del Besòs al seu pas per Santa Coloma ha acomplert els tres objectius del projecte inicial:

  • Recuperar per l’ús públic un espai degradat i sense ús de la ciutat i convertir les vores del riu en un parc urbà. Una de les actuacions principals ha estat el soterrament de les línies elèctriques al llarg del Riu Besòs finalitzat a l’any 2005.
  • Millorar la qualitat de les aigües del riu Besòs a traves de la seva depuració i regeneració incorporant zones d’aiguamoll a les dues bandes del riu. A través d’aquestes parcel·les de canyís es filtren les aigües de la Depuradora de Montcada i Reixac augmentant la seva qualitat. En el temps que està en funcionament s’ha pogut comprovar un increment de la biodiversitat present a la zona, fonamentalment espècies d’aus i amfibis.
  • Un darrer objectiu ha estat garantir la seguretat de les persones que utilitzen les instal·lacions del parc. Un sofisticat sistema de control garanteix en tot moment aquest aspecte.

La llera del riu Besòs que, en la dècada dels 70 era el més contaminat de Catalunya, i representava una barrera entre els ciutadans i el riu, és ara un parc de 70 ha al seu pas per Santa Coloma de Gramenet.
L’any 2004, coincidint amb el Fòrum de les Cultures, es va inaugurar la seva ampliació fins el mar. Dels 6 quilòmetres inicials de parc s’ha arribat a 12.

El Parc Fluvial també representa un canvi important de concepció de la mobilitat per la ciutat . El Carril Bici que transcorre pel parc uneix Sant Adrià , Santa Coloma i Montcada i Reixac, també a través del Parc de Can Zam permet travessar la ciutat d’una manera ràpida, agradable i sense cotxes.
 
El Parc Fluvial del Besòs incorpora criteris de sostenibilitat en la seva gestió.

La recuperació paisatgística i ambiental de la llera del Besòs ha fet possible la regeneració de nous hàbitats: canyissos, aiguamolls, prats fluvials i ha afavorit la presència continuada d’espècies d’aus que fa uns anys no es veien.

La gestió coordinada de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona es realitza tenint en compte en tot moment els criteris assenyalats pel Pla d’Acció Ambiental de Santa Coloma.