Miguel Jurado Tejada

Grup municipal del PP

Regidor.

President del grup municipal del Partit Popular.

Correu electrònic:

Informació pedent de recepció, no facilitada actualment.

Retribució: Indemnització per assistència efectiva a:

  • Ple: 300,83 €
  • Comissió informativa: 150,27 €

Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 3 de juliol de 2013.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals corresponent a 2023.