Francisco Javier Oriola Rodríguez

Grup municipal del PP

Regidor.

Portaveu del grup municipal del Partit Popular.

Correu electrònic:

Informació pedent de recepció, no facilitada actualment.

Sou brut anual: 33.819,75 €. Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 3 de juliol de 2023.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals corresponent a 2023.