Foto de Dimas Gragera Velaz
Dimas Gragera Velaz

Dimas Gragera Velaz

Regidor,

Portaveu del grup municipal de Ciutadans.

Correu electrònic: grageravd@gramenet.cat

Formació acadèmica:

Universitat Autònoma de Barcelona  2002-2006
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.

Universitat Autònoma de Barcelona  2005-2008
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat.

Universitat Autònoma de Barcelona  2011
Màster en Gestió de Processos i SAP ERP Financials.

Actualment iniciat estudis de Grau de Dret a la UNED

Trajectòria professional:

2010- 2015: Controller / Project leader ERPs Microsoft Dynamics Navision.
2010 : Comercial i gestor d’oficina (banca personal).
2010: AEAT (Agència Tributària) assessor campanya IRPF 2009.
2005-2008: Controller.

Experiència internacional:

Al Regne Unit:

2009-2010: Customer Service (Retail)
2008-2009: Internship – Market Research Department

Idiomes:

Català i castellà – Llengua materna.
Anglès – Molt alt (Cambridge Advanced Certificate C1).
Alemany – Nivell A2. (3er curs EOI).

Trajectòria cívica:

Vinculació amb clubs esportius locals

Trajectòria política:

Des del 21 de Desembre de 2017-Actualitat: Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans al parlament de Catalunya.
Des de 2017-Actualitat: membre del consell general de Ciutadans.
El 2017 vaig formar part del grup metropolità de l´AMB como a personal eventual.
Des de 2016-Actualitat: formo part de l´estructura d´Acció Institucional de Ciutadans a Catalunya.

Maig 2015-2015: Regidor i portaveu Grup Municipal Ciutadans Santa Coloma.
2014- 2015: Coordinador Agrupació Local Ciutadans Santa Coloma.
2013-2014 - Junta directiva Barcelonès Nord – Vocal

Retribució: Indemnització per assistència efectiva a:

  • Ple: 124,83 €
  • Comissió informativa: 83,21 €

 Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 15 de juliol de 2019 i és manté invariable durant tot el mandat 2019- 2023.

 

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració de 11 de juny de 2019.