Declaracions de béns i interessos

Mandat 2015 - 2019

En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns, interessos i retribucions del regidors i regidores de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet publica a la web la declaració d'activitats i béns patrimonials de les seves regidores i regidors i dels càrrecs directius de la corporació, que s'han realitzat de manera voluntària.

El model de declaració va se aprovat al Ple municipal celebrat el 26 d'abril de 201

Les declaracions es poden consultar a la fitxa individual de cada regidor o regidora i a la sección Personal de direcció.