Skip to main content

Contractes modificats

Darrera actualització: Juliol 2022
Font: Servei de contractació

Contractes modificats primer semestre 2022

CONTRACTES MODIFICATS

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ                       JGL / DECRET MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA
2020-SE-OH-07 Modificació del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable, millora de la neteja  i desinfecció zones sensibles. per al segon semestre de l’any 2022. IDONIA NATUR, S.L. PLE del 27/06/2022 Millora de la neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics. Postcovid 283.124,26 €
2021-OB-OS-02 OBRES DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE
LA BIBLIOTECA CENTRAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
GESTIÓ INTEGRAL D'INSTAL•LACIONS S.L JGL del 29/03/2022 Circumstàncies del tipus constructiu i no naturals del projecte de climatització, durant l’execució de l’obra.
Necessitat de canviar la ubicació de les bombes de calor al mateix lloc de les bombes existents a retirar. Per la qual cosa, comporta un canvi de partides en el pressupost.
56.597,25 €