Termini legal de pagament d’acord normativa morositat i contractació del sector públic

Terminis de pagament trimestrals de l’exercici 2023 d’acord a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

 Ajuntament

Terminis de pagament trimestrals de l’exercici 2023 (pdf)

 Termini mitjà de pagament primer trimestre

En dies: 37,08 

Número de pagaments:3.012

Import pagat: 17.282.285,24€

 

 

Termini mitjà de pagament segon trimestre

En dies: 50,05 

Número de pagaments:5.045

Import pagat: 17.699.166,99€

Termini mitjà de pagament tercer trimestre

En dies: 40,37

Número de pagaments: 2.807

Import pagat: 12.170.742,71€

 

Termini mitjà de pagament quart trimestre

En dies: 37,61

Número de pagaments: 2.904

Import pagat: 19.005.800,13€

Patronat de la Música 

 

Termini mitjà de pagament primer trimestre

En dies: 48,73

Número de pagaments: 22

Import pagat: 16.869,48€  

Termini mitjà de pagament segon trimestre

En dies: 18,85

Número de pagaments: 16

Import pagat: 13.597,44€  

Termini mitjà de pagament tercer trimestre

En dies: 16,46

Número de pagaments: 13

Import pagat: 9.865,41€  

Termini mitjà de pagament quart trimestre

En dies: 18,12

Número de pagaments: 18

Import pagat: 11.090,94€