Termini legal de pagament d’acord normativa morositat i contractació del sector públic

Terminis de pagament trimestrals de l’exercici 2022 d’acord a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

 Ajuntament 

 Termini mitjà de pagament primer trimestre

En dies: 64,87  

Número de pagaments:3.021

Import pagat: 13.065.143,73€  

Termini mitjà de pagament segon trimestre

En dies: 33,11

Número de pagaments: 3.360

Import pagat: 11.824.364,90€ 

  

Termini mitjà de pagament tercer trimestre

En dies: 38,60

Número de pagaments: 2.918

Import pagat: 12.900.735,35€

 

Termini mitjà de pagament quart trimestre

En dies: 46,96

Número de pagaments: 4.301

Import pagat: 14.308.241,08€

 

Patronat de la Música 

 

Termini mitjà de pagament primer trimestre

En dies: 20,59  

Número de pagaments: 28

Import pagat: 25.143,34€  

Termini mitjà de pagament segon trimestre

En dies: 22,35

Número de pagaments: 16

Import pagat: 12.313,74€ 

Termini mitjà de pagament tercer trimestre

En dies: 20,52

Número de pagaments: 10

Import pagat: 7.204,62€

Termini mitjà de pagament quart trimestre

En dies: 13,03

Número de pagaments: 9

Import pagat: 3.616,07€