Termini legal de pagament d’acord normativa morositat i contractació del sector públic

La informació detallada d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Quart trimestre de 2020

  • Termini mitjà de pagament des del registre de la factura o emissió de les certificacions: 34,05 dies
  • Número total de pagaments: 2.615
  • Imports pagats del trimestre: 13.568.772,55 

Resum informació morositat per trimestre 2020