Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de maig de 2017, publicat al BOPB del 14 de juny, s’ha aprovat el Pla Director de Cooperació i Educació per a la Transformació Social 2017-2020. El procés de debat i elaboració s’ha desenvolupat durant els mesos de gener a l’abril i ha comptat amb el suport de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona.

El nou Pla director s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) recollits al document “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible”. A les reunions de les comissions per elaborar el nostre Pla director s’han analitzat aquests ODS. Gràcies al diàleg participatiu i inclusiu dels agents participants s’ha incorporat “la petjada d’incidència”, és a dir, la contribució de Santa Coloma de Gramenet en els ODS.

Accediu Pla Director Cooperació al desenvolupament 2017-2021 Sta Coloma (CAT)

Accediu Pla Director Cooperació al desenvolupament 2017-2021 Sta Coloma (CAST)

PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ I EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL (2017-2020)

Ja tenim el Pla director de Cooperació i Educació per a la Transformació Social 2017-2020. A principi d’any començava el procés de redacció, a partir de la revisió de l’anterior pla director, de la incorporació dels nous processos de cooperació i del debat amb els diferents agents implicats a Santa Coloma de Gramenet.

 l’any 2011 es va aprovar el primer Pla director de Cooperació, Solidaritat i Foment de la Pau (2011-2015), el qual va partir d’una diagnosi de la trajectòria de les iniciatives i recursos destinats a la cooperació municipal, i en fixava els objectius i accions. Des de novembre de 2015 fins a març de 2016, es fa fer l’avaluació d’aquest pla. Aquesta ha estat una important tasca desenvolupada per molts col•lectius, entitats i institucions. Agraeixo sincerament el treball dut a terme pels membres del Consell de Cooperació i Solidaritat, pels tècnics i tècniques de les diferents àrees de l’Ajuntament i pels membres de les entitats i organitzacions colomenques. Així mateix, hem de celebrar la col•laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona.

En aquest procés d’avaluació i formulació vull destacar l’èxit de participació a la sessió especial per a joves de la nostra ciutat. Una vintena de nois i noies, d'entre 17 i 21 anys, van discutir sobre formes emergents de cooperació i solidaritat entre els i les joves, i van aportar idees per dinamitzar la participació de sectors poc o gens motivats en aquest tema.

El nou Pla director s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. L’agost de 2015, 193 països van acordar els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) mitjançant el document “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible”. La nova agenda inclou un conjunt d’objectius relacionats amb el futur desenvolupament internacional creats per les Nacions Unides. A les reunions de les comissions per elaborar el nostre Pla director s’han analitzat aquests ODS. Gràcies al diàleg participatiu i inclusiu dels agents participants, s’ha incorporat “la petjada d’incidència”, és a dir, la contribució de Santa Coloma de Gramenet en els ODS.

Aprofito per recordar una fita important, els més de 20 anys de posada en marxa del Consell de Solidaritat i Cooperació. El nostre consell va ser un dels primers a Catalunya i és un dels òrgans de participació consolidat i amb continuïtat.

Per últim, cal assenyalar que Santa Coloma de Gramenet, una vegada més, ha demostrat ser una ciutat compromesa amb la solidaritat, la cooperació i la justícia social. Un exemple ha estat aquest mateix procés participatiu que permet que vegi la llum el nou PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ I  EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL (2017-2020).