El moment sanitari que vivim ens ha obligat a ajornar actes. El tancament d’equipaments no fa possible que es puguin visitar les exposicions. Des de l’Espai per la Pau us proposem que no estiguem inactius a nivell de cooperació, solidaritat i drets humans. Us proposem que dediqueu una part del temps a llegir, veure vídeos, etc. d’aquests temes i repassar aquests continguts. Per facilitar-vos-ho, des del facebook de l'Espai per la Pau us anirem fent algunes recomanacions i si voleu compartir alguna que conegueu, ja ho sabeu. Compartiu-la!
Hem anomenat aquesta proposta QUADERNS DE QUARENTENA:

El Departament de Cooperació i Solidaritat és responsable de la promoció de la Cooperació internacional al desenvolupament, mitjançant el suport a projectes i programes de cooperació directa municipal, campanyes d’emergència humanitària o el suport a entitats i a les ONG, i de la Sensibilització, la solidaritat i la Cultura i l’Educació per la Pau (EpD) a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Dades bàsiques

Adreça postal: Plaça de la Vila, 1 (2a planta)

Telèfon 934 624 000 extensions 3002/ 2751

cooperacio@gramenet.cat

Horari (presencial / virtual)
Presencial de 9 a 14h.
Aquest horari podria modificar-se durant els períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa, i estiu (a partir del 25 de juny fins al 10 de setembre)


  • Suport i participació a Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
  • Suport i participació a Campanyes de solidaritat
  • Organització i suport a Activitats educatives de sensibilització de cultura i educació per la pau
  • Organització del Programa ‘Joves i Cooperació / Joves per la Pau’
  • Organització d’activitats educatives i solidàries especialment adreçades a joves.
  • Recursos i activitats a l’Espai per la Pau (CRJ Mas Fonollar, C. Sant Jeroni 1-3)
  • Recursos i activitats al Fons Joan Gomis (Biblioteca Central, Jardí de Can Sisteré s/n)
  • Organització de les Jornades per la Pau i la Cooperació