Videoentrevista als joves participants

Videoentrevista als joves estudiants de Santa Coloma de Gramenet participants al projecte de visita als Memorials de Buchenwald i Milltelbau-Dora (Alemanya) des de 2008 a 2019 (desembre de 2022).


Avaluació del Projecte Buchenwald

Llocs de memòria i Drets Humans: visita de joves de Santa Coloma de Gramenet al Memorial de Buchenwald i Mittelbau-Dora

Imatge Avaluació del projecte Buchenwald

 

Activitat d’Educació per la Pau. 1er de Batxillerat

Després de més de 10 anys d’estades de grups de joves colomencs als memorials dels camps de concentració nazi (Mauthausen, Auschwitz, Buchenwald), l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha considerat oportú extreure aprenentatges i documentar els resultats que aquesta acció ha generat fins ara. Aquest projecte, conegut en la darrera fase com “Joves per la Pau. Memorial de Buchenwald”, forma part del Programa Joves i Cooperació de Santa Coloma de Gramenet i compta amb la col·laboració de l’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya. 

És una acció educativa i de sensibilització en defensa dels drets humans i la cultura de pau que s’adreça a joves que cursen batxillerat.

Amb aquest projecte es vol apropar a joves de Santa Coloma de Gramenet des d’una vesant pedagògica a aquests espais pedagògics i memorials, es vol ajudar a entendre la transcendència de l’aposta pels drets i per les llibertats democràtiques que inspiren la nostra societat. L’objectiu final és contribuir a la construcció d’una societat més justa, més solidària i més responsable, mitjançant una educació per la solidaritat i la pau en els col·lectius joves de la ciutat.

L’avaluació té com a objectiu general, analitzar de manera sistemàtica i objectiva el disseny, implementació, i els resultats que ha generat del projecte, en la seva doble vessant:  

a) en el desenvolupament personal dels joves beneficiaris directes; 

b) a nivell social, per la ciutat.

Per això es plantegen els següents objectius específics:

  • Examinar la pertinença de l’actuació, en relació al context social i l’estratègia de cooperació i educació per al desenvolupament tal i com queda recollida en el Pla Director de Cooperació. 
  • Examinar la cadena de processos i factors contextuals per a comprendre els resultats i impactes que el projecte està generant. 
  • Extreure informació veraç i útil, que permeti incorporar els ensenyaments apresos en el procés de presa de decisions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

També es fa una valoració de l’eficiència en la gestió dels recursos públics que s’han destinat al Projecte en els darrers anys.

L’avaluació abarca el periode complert de desplegament del Projecte (12 anys si comptem l’edició d’enguany). No obstant el treball de camp es volia focalitzar en el curs 2019-2020, encara que finalment, a causa de la pandèmia, s’ha hagut d’ajornar.

Es tracta doncs d’una avaluació en temps real, amb una mirada també retrospectiva del projecte i els seus impactes. Avaluar el projecte en curs representa una bona oportunitat per seguir totes les etapes de desenvolupament del projecte des del moment que es fa la crida als joves a través dels instituts, el procés de selecció (criteris i barems), l’acceptació per part dels joves i les seves famílies (es tracta de nois i noies estudiants menors d’edat), la preparació del viatge, el viatge, el retorn i l’adaptació al propi context social. 

Està previst recuperar el projecte pel curs 2023-2024.


Estada educativa al Memorial de Buchenwald 2019

L’estada a Buchenwald ha estat del 8 al 13 d’octubre del 2019, es tracta d’una estada educativa a Alemanya al Memorial de Buchenwald i de Dora-Mittelbau (camps de concentració nazi de la Segona Guerra Mundial), un projecte organitzat des del Programa Joves i Cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que compta amb la col·laboració de l’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya. Un projecte educatiu de sensibilització en defensa dels drets humans i la cultura de pau desenvolupat per la pedagoga Pamela Castillo. Després de més de 10 anys fent aquest viatge, l’alumnat ha demostrat una vegada més el seu interès i compromís personal en aquest projecte.

Aquesta edició 2019  hi han participat  12 alumnes de 4 instituts: Ramon Berenguer, Numància, Puig Castellar i Torrent de les Bruixes. Dels i les 12, 8 noies i 4  nois, acompanyats per la professora Eva Martín, la coordinadora municipal Carmen Uroz, la Tinenta d’Alcaldessa Petra González i l’Alcaldessa Núria Parlon.

Foto del Memorial de Buchenwald 2019