El maig de 2015, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va establir un conveni de col·laboració amb la Fundació WASSU-UAB per tal de dissenyar conjuntament el Programa de prevenció i atenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF).

Aquesta iniciativa s’emmarca i es coordina des del Pla local per la inclusió social de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

L’objectiu principal de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació WASSU-UAB és promoure actituds i competències que afavoreixin la prevenció de la MGF a la ciutat.

El 2015 s’ha treballat en el marc d’un Grup motor, composat per professionals sanitaris, dels serveis socials i d’atenció a les persones de l’Ajuntament, que té per missió dissenyar i fer el seguiment del Programa.

El gener de 2016 s’ha iniciat el desplegament del Programa en el Districte V de la ciutat, en qualitat de territori pilot, començant per un seguit d’accions informatives i formatives.

L’objectiu d’aquestes accions és que tots els serveis que poden acabar essent usuaris i/o participants del Programa estiguin assabentats del projecte iniciat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació WASSU-UAB.

Per tal de fer arribar i estendre aquest model d’intervenció es duran a terme, entre 2017 i 2019 (tercera fase del Programa), diferents actuacions adreçades, principalment, a la capacitació de més professionals, la informació i la sensibilització.

 

 

 

 

 

Persones de contacte

Carme Palma

Cap del Servei de Salut Pública i Atenció als Consumidors

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00 ext. 3101

palmamc@gramenet.cat

Gemma Jaumandreu / Tere Martín de Villodres

Oficina Pla Local per la Inclusió Social

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00 ext. 3016 / 2124

jaumandreufg@gramenet.cat

martinvt@gramenet.cat