Programa de prevenció i atenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a Santa Coloma de Gramenet

 

Què és la mutilació genital femenina?

La Mutilació Genital Femenina (MGF) és una pràctica tradicional amb fortes arrels ancestrals i socioculturals que afecta a la salut de les dones i les nenes. La Organització Mundial de la Salut (OMS) la defineix com a “tots els procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins” (OMS, 2016). Es practica a 30 països de l’Àfrica subsahariana, Orient Mitjà i Àsia (Iraq, Indonèsia, Índia, Malàisia, Emirats Àrabs i Aràbia Saudita) i la seva prevalença varia entre països i grups ètnics. Amb les migracions, la pràctica es troba present a escala mundial i UNICEF estima que 200 milions de dones han patit una MGF i que 3 milions de nenes estan en risc cada any (UNICEF, 2016). 

 

Una experiencia local interdisciplinar a Santa Coloma de Gramenet 

El maig de 2015, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va establir un conveni de col·laboració amb la Fundació WASSU-UAB per tal de dissenyar conjuntament el Programa de prevenció i atenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF).

L’objectiu principal de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació WASSU-UAB és promoure actituds i competències que afavoreixin la prevenció de la MGF a la ciutat. Els objectius generals de la col·laboració són:

  • Portar a terme conjuntament accions d’investigació qualitativa i quantitativa per conèixer i millorar la prevenció de l’MGF per part dels/les professionals d’atenció primària a Santa Coloma de Gramenet.
  • Formar als/les professionals d’atenció primària de l’àmbit de la salut, els serveis socials i l’educació, de cara a millorar l’atenció i la prevenció de l’MGF.

  • Dissenyar i validar mecanismes per a la prevenció de l’MGF en el municipi de Santa Coloma de Gramenet.

D’acord amb aquests objectius es dissenya de forma intersectorial i interinstitucional el Programa de prevenció i atenció de la MGF a Santa Coloma de Gramenet, a desenvolupar en diferents fases entre 2015 i 2019.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Servei de Salut Pública i Atenció als Consumidors, Àrea d’Educació, Drets socials, Infància, Joventut i Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i es coordina des del Pla Local per la Inclusió Social (PLIS).

Durant l'any 2015, es va treballar en el marc d’un Grup motor, composat per professionals sanitaris, dels serveis socials i d’atenció a les persones de l’Ajuntament, amb la missió de dissenyar i fer el seguiment del Programa.

Al 2016, s’inicia el desplegament del Programa en el Districte V de la ciutat, en qualitat de territori pilot, començant per un seguit d’accions informatives i formatives.

L’objectiu d’aquestes accions és que tots els serveis que poden acabar essent usuaris i/o participants del Programa estiguin assabentats del projecte iniciat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació WASSU-UAB.

Per tal de fer arribar i estendre aquest model d’intervenció es van dur a terme, entre 2017 i 2019 (tercera fase del Programa), diferents actuacions adreçades, principalment, a la capacitació de més professionals, la informació i la sensibilització.

 En aquests anys, s’ha format a nombrosos professionals de l’àmbit de la salut, els serveis socials, l’educació i d’altres que treballen amb infants i famílies de països en els què es practica la MGF.

També s’han generat eines adreçades als i les professionals, per facilitar l’abordatge i la intervenció amb les famílies, en base al coneixement, la sensibilitat i l’eficàcia.

Persones de contacte

Gemma Bellvehí

Cap del Servei de Salut Pública i Atenció als Consumidors

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00 ext. 3101

bellvehiog@gramenet.cat

Gemma Jaumandreu / Tere Martín de Villodres

Oficina Pla Local per la Inclusió Social

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00 ext. 3016 / 2124

jaumandreufg@gramenet.cat

martinvt@gramenet.cat