El nou Centre de la ciutat: més còmode, accessible i pròsper

El 2 d’octubre de 2013 van començar les obres d’urbanització d’alguns dels principals carres del centre de la ciutat i del voltant del Mercat Sagarra per convertir-los (amb excepció del tram que remodelat del passeig d’en Llorenç Serra) en vies de plataforma única, amb les voreres i la calçada al mateix nivell.
L’Ajuntament, que impulsa aquesta transformació amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana, va buscar crear una gran àrea prioritària per als vianants i afavorir també el comerç de proximitat.
Els treballs de transformació dels diversos trams de carrers van durar aproximadament un any i van disposar d'un pressupost de 3.231.164,95 euros.
El Projecte de remodelació del centre de Santa Coloma forma part del Pla d’acció municipal 2011-2015, que inclou el suport al comerç local; la millora dels mercats municipals i els seus entorns; l’impuls a la dinamització dels eixos comercials, i, sobretot, el foment de la mobilitat i l’accessibilitat de la ciutadania.

Un Centre per als vianants i el comerç de proximitat

El projecte va consistir en la reurbanització dels principals carrers comercials del centre i dels voltants del Mercat Sagarra per convertir-los en vies de plataforma única, és a dir, mateix nivell de voreres i calçada (a excepció del carrer de Llorenç Serra). Es va buscar afavorir la mobilitat i l’accessibilitat de la ciutadania i alhora reduir al mínim la circulació de vehicles, per facilitar el passeig i el gaudi de les persones i del comerç de proximitat, motor econòmic de Santa Coloma.

Les vies que s'han remodelat

El projecte de remodelació del Centre es va executar en 4 zones d’intervenció que en conjunt han suposat una solució unitària i ordenada per a les principals vies d’aquesta zona de la ciutat. La remodelació dels carrers s'ha fet en diferents fases per minimitzar les molèsties als veïns i les veïnes de la zona. Són:

  1. Passeig de Llorenç Serra, en el tram comprès entre la rambla de Sant Sebastià i l’avinguda de Santa Coloma (9.200 m2 d’intervenció)
  2. L’avinguda de la Generalitat, entre la plaça de Catalunya i la rambla de Sant Sebastià (4.800 m2)
  3. L’entorn del Mercat Sagarra (Fase 1), que contempla la millora de la plaça de Ferran de Sagarra, el carrer dels Sagarra i de la Balldovina, en el tram comprès entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer de Sagarra (6.181m2 Fase 1 i 2)
  4. Entorn del Mercat Sagarra  (Fase 2), que inclou aquestes reformes:  
  • Els carrers de Sant Josep, Sant Ramon i Sant Ignasi, entre la plaça de Ferran de Sagarra i l’avinguda de la Generalitat
  • El carrer de Pompeu Fabra, entre el carrer de Sant Carles i l’avinguda de la Generalitat.

En aquestes quatre zones s'han pavimentat els carrers, per convertir-los en plataforma única, amb nova plantació d’arbrat, renovació completa de l’enllumenat i del mobiliari urbà, el soterrament de les línies elèctriques i la reparació i l’augment del clavegueram, entre d’altres aspectes de millora.

Les obres per remodelar el Centre comercial de la ciutat van començar  el 2 d'octubre de 2013.
 

Un Centre de la ciutat lliure de cotxes

La pacificació del trànsit, un dels objectius del projecte, s’aconseguirà amb la transformació dels carrers en plataforma única i amb el desviament del trànsit de vehicles per altres zones de la ciutat. Amb aquest sistema s’aconsegueixen vies on la prioritat real és la dels vianants, la de les persones.

Un cop es remodelin els carrers a intervenir, circularan només els autobusos por la zona i els veïns i veïnes i comerciants que hagin d’accedir als seus aparcaments particulars, sense limitació horària d’entrada i sortirda. Per altra banda, es crearà una franja horària per a la càrrega i descàrrega als comerços de la zona.

A més dels avantatges de mobilitat i accessibilitat de la ciutadania, un Centre lliure de coches implica una considerable reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Canvis a les zones d’aparcament

La transformació de les principals vies del Centre va implicar canvis a les zones d’aparcament existents.

Es van augmentar les places d’aparcament de taxis (de 6 a 10)., l’espai destinat a la parada de autobús i l’espai de càrrega i descàrrega (amb horari limitat)

La pèrdua de 23 places d’aparcament de zona blava es van suplir amb els aparcaments de rotació de la rambla de Sant Sebastià i de la plaça de la Vila.


Informeu-vos:

Telèfon: 93 462 40 37 (De dilluns a divendres, de 9 a 13 hores)

Correu electrònic: obrescentre(at)gramenet.cat

Twitter: @scgramenet amb el hastag #obrescentre

Punt d'informació sobre les obres del centre

Per tal de resoldre les qüestions relacionades amb aquestes obres, l'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció i informació al carrer de la Balldovina, 7.

L'horari d'atenció és dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00 hores; i divendres de 10:00 a 12:00 hores.