Pompeu Fabra per passejar, amb menys trànsit i sense aparcament

La primera opció de remodelación inclou dos intervencions diferents segons el tram. Des del carrer de Sant Carles a l’avinguda de Santa Coloma seria igual al tram remodelat entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer de Sant Carles —de plataforma única, amb prioritat per als vianants i amb restriccions al trànsit—. D’altra banda, el tram comprés entre l’avinguda de Santa Coloma i el passeig de la Salzareda seria també de plataforma única i amb prioritat per a les persones però es permetria la circulació de vehicles amb la velocitat limitada a 20 km/h. 

En un costat del carrer hi hauria arbrat i en l’altra enllumenat, delimitant uns espais de protecció dels vianants respecte als vehicles que hi circulin.