Confirmació de l'esborrany

Les famílies que van sol·licitar un ajut per a les activitats d’estiu l’any 2023 i van autoritzar la reutilització de la documentació i la consulta de dades, els enviem per correu electrònic un esborrany amb una proposta de percentatge d’ajut.

Les famílies només han de revisar les dades i fer el tràmit de confirmació a través de la Seu electrònica municipal, amb l’enllaç i el codi que apareix al correu electrònic que han rebut. Un cop validat el formulari, la persona sol·licitant rebrà una confirmació de que s’ha tramitat correctament i que s’obre expedient per a la seva gestió.

Les famílies rebran un mail per cada fill/a amb un codi diferent per cadascú. Caldrà confirmar cada esborrany amb el codi corresponent.

La confirmació de les dades de l'esborrany es farà per internet a través del formulari de la Seu Electrònica amb l’enllaç i el codi que apareix al correu electrònic que han rebut, durant el període de presentació de sol·licituds establert (del 8 al 26 d'abril de 2024, ambdós inclosos).

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l’idCAT mòbil. Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

Posteriorment, rebran una notificació electrònica amb la resolució provisional de la sol·licitud.

Per a consultes sobre aquest tràmit
Adreça electrònica: socioeducatives@gramenet.cat

COM ES POT TRAMITAR?

 Per Internet (el tràmit no està disponible fins el 8 d'abril)

A través del formulari de la Seu Electrònica durant el període de presentació de sol·licituds establert (del 8 al 26 d'abril de 2024, ambdós inclosos) CLICA AQUÍ

Presencialment: sol·licitar CITA PRÈVIA  telefònicament en el 93 462 40 90 o via web (AQUÍ) del 18 de març fins el 26 d'abril de 2024.

El dia i hora assignat hauran d’acudir a l’Av. Francesc Macià, núm. 41, de Santa Coloma de Gramenet, amb l’original i fotocòpia de la documentació acreditativa de la situació que hagi variat respecte a l’any anterior.

QUI EL POT DEMANAR?

Pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet de l’infant o adolescent resident a Santa Coloma de Gramenet.

PREU

Gestió gratuïta

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Per internet: del 8 al 26 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

TERMINI LEGAL DE RESOLUCIÓ I SILENCI ADMINISTRATIU

3 mesos.

*Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu