Consell de les Dones per la igualtat

Consell de les Dones
Darrer Consell de les Dones, el passat 29 de gener a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Amb l’objectiu de fer visible la presència i diversitat de les dones, fomentar i incrementar la seva participació a tots els nivell i àmbits socials, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha potenciat el Consell Municipal de les Dones, constituït el juny de 2002, després de tot un procés de participació amb les entitats de la ciutat.
El Consell de les Dones és un òrgan consultiu i informatiu de l’Ajuntament, i també d’assessorament i redacció de propostes i plans d’actuació, per fer efectiu el principi d’igualtat home-dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural educativa i social del municipi de Santa Coloma de Gramenet.
El Consell de les Dones, per decisió del plenari celebrat el 30 de novembre del 2011, va passar a denominar-se Consell de les Dones per la Igualtat.
Al llarg d’aquest temps, s’han constituït  diferents comissions de treball:

  • La Comissió per al 8 de Març. Es reuneix amb l’objectiu d’organitzar i posteriorment valorar les Jornades commemoratives del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març. Al llarg d’aquest període, hi ha hagut la voluntat declarada que des d’aquesta comissió es continuïn treballant les temàtiques vinculades amb la igualtat de gènere al llarg de tot l’any. Sota la premissa de què no és necessari que tots els grups preparin algun acte o activitat per encabir-la en les Jornades, ja que els diferents temes tractats, com ara la lluita per la igualtat o la visibilització de les dones, també es poden treballar programant activitats al llarg de l’any.
  • La Comissió de Salut i Gènere. Donada la tradicional preocupació dels grups de dones de Santa Coloma pels aspectes relacionats amb la salut, l’objectiu d’aquesta comissió és treballar per disminuir les desigualtats de les dones en aquest àmbit.
  • La Comissió d’Actuacions en contra de la Violència. Té l’objectiu de promoure actuacions de prevenció i rebuig davant les situacions de violència contra les dones a la ciutat. Es reuneix per organitzar els actes commemoratius entorn al 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les dones, i la idea és que des d’aquesta comissió es continuïn treballant les temàtiques vinculades amb la violència masclista al llarg de tot l’any (com ara els partits de futbol femení contra la violència masclista organitzats anualment per la Coordinadora d’associacions de dones).
  • La Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de les Dones. Aquesta comissió es va crear al 2013. Té el seu origen en la comissió ad hoc que es va constituir per l’homenatge a Francisca López Caballero, el qual va tenir lloc el 8 de març de 2012, en el marc de les Jornades de les Dones. Es va pensar aleshores que s’havia d’aprofitar tot el material que va sortir d’aquelles reunions, socialitzant-lo i posant-lo a l’abast. L’altre motiu va ser el convenciment que cal treballar perquè dones com ella no caiguin en l’oblit. La reunió constituent d’aquesta comissió va tenir lloc el dia 18 d’abril de 2013. Posteriorment, s’ha reunit el dia 2 de juliol de 2013 i el  4  de juny del 2014.

Cada comissió de treball, en funció dels projectes desenvolupats, es reuneix un promig d'entre dos i quatre cops a l'any.Reglament del Consell

Document del reglament
Cliqueu a la imatge per descarregar el reglament del Consell de les Dones