Davant un retard o cancel·lació del nostre vol quan hem adquirit un bitllet d’avió tindrem dret de manera general a informació, atenció i indemnització, però caldrà atendre a les circumstancies del viatge endarrerit o cancel·lat.

A tenir en compte les compensacions

-        En retards a partir de 2 hores, us han de donar gratuïtament menjar i begudes suficients i, si calgués, sistemes de comunicació.

-        Si el vol surt l'endemà o dies més tard, teniu dret a allotjament gratuït (amb els desplaçaments inclosos).

-        Si arribeu al destí final amb 3 hores de retard o més, teniu dret a una compensació econòmica , la mateixa que en cas de cancel·lació del vol , en funció de la distància del vol –excepte que el transportista pugui demostrar que el retard ha estat provocat per circumstàncies extraordinàries i inevitables.

-        Tingueu en compte que la compensació econòmica es redueix a la meitat en cas que accepteu un vol alternatiu que us permeti arribar a destí amb poques hores de diferència respecte de l’hora prevista inicialment.

-        -Quan el retard sigui superior a les 5 hores, podeu desistir del vol i recuperar l'import del bitllet.

-        Una cancel·lació és la no realització del vol programat i reservat que s’anul·la per diverses causes (vaga, avaries, seguretat, factors meteorològics, inestabilitat política, factors comercials, etc.). En el cas que no s’hagi comunicat amb prou antelació (14 dies) i no ens trobem en una circumstància extraordinària, la companyia ens haurà de compensar:

o   250€ en els trajectes 1500km o menys

o   400€ en els trajectes entre 1500km-3500km i vols intracomunitaris de més de 1500km

o   600€ en trajectes de més de 3500km i vols amb destinacions extracomunitàries.

Aquesta compensació serà complementària a l’elecció entre la devolució del preu del bitllet o agafar el transport alternatiu que se’ns pugui oferir.

Si patim són danys, retards o pèrdues d'equipatge durant generalment tindrem dret a una compensació però dependrà de les condicions del viatge i/o danys/pèrdua. A més, per poder rebre-la haurem d’assegurar-nos de poder justificar la facturació de l'equipatge i les despeses derivades dels danys o pèrdues.

A tenir en compte:

-        El transportista serà responsable dels nostres equipatges facturats mentre els tingui en custòdia, és a dir, des de la facturació fins al lliurament.

-        En el cas de l’equipatge de mà serà el passatger qui haurà de demostrar la culpa del transportista o els seus agents.

-        Les problemàtiques que ens podem trobar en la facturació d’un avió són danys, deterioraments però també retards o pèrdues.

-        Els objectes fràgils, diners, obres d’art o altres objectes de valor no es poden facturar i en cas de fer-se si hi ha danys o pèrdua d’aquests equipatges la companyia quedarà exempta de responsabilitat i per tant no haurà d’abonar indemnització alguna.

-        Si és detecta un  problema relacionat amb l’equipatge, caldrà adreçar-nos al mostrador i fer una denúncia prèvia escrita que tindrà el nom de P.I.R (propety irregularity report).

-        A més caldra que fem una reclamació davant la companyia per la qual tenim un termini determinat:

o   Danys: dins els 7 dies posteriors a la recepció de l’equipatge danyat.

o   Retard o pèrdua: dins dels 21 dies posteriors al lliurament de l’equipatge o a la data en què es consideri perdut.

-        La compensació dependrà de les circumstancies de l'incident i per això, cal que conservem tots els tiquets de les despeses imprescindibles que hem hagut de fer.