DILLUNS

 • Manualitats Dones 17h-19h. Grup Dones Riu Nord
 • Alfabetització 19h-20 Grup Dones Riu Nord
 • Balls en línia. 19h-21h. Grup Dones Riu Nord
 • Dansa del Ventre 19h-20h30. AVV Riu Nord

 

DIMARTS

 • Informàtica 17h-20h.Grup de Dones Riu Nord
 • Patchwork 17h-19h.Grup de Dones Riu Nord
 • Boixets.16h-19h. AVV Riu Nord
 • Sevillanes 17h30-20h.Grup de Dones Riu Nord

 

DIMECRES

 • Alfabetització 19h-20h Grup Dones Riu Nord
 • Taller de Memòria 18h30-20h30.Grup de Dones Riu nord
 • Sevillanes 17h30-20h.Grup de Dones Riu Nord

 

DIJOUS

 • Manualitats Gent Gran 17h-20h. Ajuntament
 • Manualitats 18h-20h.AVV Riu Nord

DIVENDRES

 • Dansa del Ventre 18h-19h. AVV Riu Nord
 • Jocs Rol 17h-21h . Paranoia