Fons Joan Gomis de Solidaritat i Cooperació

És un fons multimèdia (llibres, revistes, DVD, CD-ROM, etc.) amb més de 5.000 documents que tracten sobre drets humans, cooperació al desenvolupament, cultura de la pau, diàleg intercultural, conseqüències socials de l’actual model de globalització i altres aspectes relacionats. Està distribuït en dues plantes: adults 2, on, a més de manuals i obres de text hi ha revistes, pel·lícules, còmics i novel·les, i infantil, que inclou una selecció de contes i còmics per a diferents franges d’edat.

Aquest fons, inaugurat l’any 2002, és el resultat d’un projecte en comú entre l’Àrea de Salut, Solidaritat i Cooperació i l’Àrea de Cultura, Serveis Socials i Medi Ambient de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i compta amb el suport del Fons Català de cooperació al Desenvolupament.